Porraspaikkaukset sekä paikalla valettu mosaiikkibetoni.